กรมอุทยานแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 184 อัตรา วุฒิ ปวช. ขึ้นไป 22-30 เม.ย. 64

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีการประกาศเกี่ยวกับเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่ 1 : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

ตำแหน่งที่ 2 : เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

ตำแหน่งที่ 3 : เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

ตำแหน่งที่ 4 : เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 8 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท

ตำแหน่งที่ 5 : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 16 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท

ตำแหน่งที่ 6 : เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา อัตรา่าตอบแทน 11,280 บาท

ตำแหน่งที่ 7 : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท

ตำแหน่งที่ 8 : เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

ตำแหน่งที่ 9 : ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท

ตำแหน่งที่ 10 : ช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท

ตำแหน่งที่ 11 : นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

ตำแหน่งที่ 12 : นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

ตำแหน่งที่ 13 : นายช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

ตำแหน่งที่ 14 : นายช่างสำรวจ จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

ตำแหน่งที่ 15 : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าแทน 11,280 บาท

ตำแหน่งที่ 16 : นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 69 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

ตำแหน่งที่ 17 : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

ตำแหน่งที่ 18 : เจ้าหน้าที่ระบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

ตำแหน่งที่ 19 : นักวิชาการเฏษตร จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

ตำแหน่งที่ 20 : นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

ตำแหน่งที่ 21 : นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

ตำแหน่งที่ 22 : นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

ตำแหน่งที่ 23 : นักวิชาการภูมิสารสนเทศ จำนวน 25 อัตรา อัตราค่าแทน 18,000 บาท

ตำแหน่งที่ 24 : นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

ตำแหน่งที่ 25 : นิติกร จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

ตำแหน่งที่ 26 : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 19,500 บาท

ตำแหน่งที่ 27 : วิศวกรโยธา จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 19,500 บาท

ตำแหน่งที่ 28 : สถาปนิก จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 20,540 บาท

ตำแหน่งที่ 29 : สัตว์แพทย์ จำนวน 6 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 23,430 บาท

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ขอบคุณข้อมูล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรียบเรียง chokyonline

error: Content is protected !!