ปลัดอำเภอ เปิดสอบรับราชการปี 2564 เงินเดือน 15,000-16,500 บาท ถึง 10 มิ.ย. นี้

กรมการปกครอง ได้มีการประกาศเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปี 2564 โดยเปิดรับสมัครเป็นจำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง

-เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

-อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-16,500 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

จำนวนว่างครั้งแรก

-จำนวน 50 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น

-เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) หรือสาขาวิชานิติศาสตร์

-เป็นผู้ที่สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 10 มิถุนายน 2564

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปี 2564 สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ job.dopa.go.th ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ขอบคุณข้อมูล กรมการปกครอง fanpage เรียบเรียง chokyonline

error: Content is protected !!