ZC Rubber เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 รายได้ 18,000-25,000 บาทต่อเดือน

บริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการด้านการผลิตยางรถยนต์ โดยมีโรงงานผลิตในประเทศไทยตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานขับโฟล์คลิฟท์หญิง ผ่านซับคอนแทรคเดอะเฟิร์ส มีรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานขับโฟล์คลิฟท์หญิง

-ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-40 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

-สามารถขับโฟล์คลิฟท์ได้

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับในตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต

-รายได้เฉลี่ย 18,000-25,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 335 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 40 บาทต่อวัน / ค่าอาหารโอที 30 บาทต่อวัน (เมื่อทำ OT 2.5 ชั่วโมงขึ้นไป)

-OT 1.5 ชั่วโมงละ 62.81 บาท / OT 2 ชั่วโมงละ 83.75 บาท / OT 3 ชั่วโมงละ 125.62 บาท

-ค่าเดินทาง 45 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 500-1,200 บาทต่อเดือน

-ค่าที่พัก 1,000 บาทต่อเดือน

-โบนัสประจำปี

-ประกันสังคม

-ชุดฟอร์มพนักงาน

รายละเอียดในการทำงาน

-เวลาทำงานกะเช้า 08.00-16.00 น.

-เวลาทำงานกะบ่าย 16.00-24.00 น. ค่ากะ 50 บาทต่อวัน

-เวลาทำงานกะดึก 24.00-08.00 น. ค่ากะ 70 บาทต่อวัน

สถานที่ทำงาน

-บริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานขับโฟล์คลิฟท์หญิง ผ่านซับคอนแทรคเดอะเฟิร์ส เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 066-113-2568 หรือ Line : 0661132568

ขอบคุณข้อมูล Kanyarat Sena เรียบเรียง chokyonline

error: Content is protected !!