โรงงาน”ฟูจิคูระ” เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 รายได้เฉลี่ย 15,000 บาทต่อเดือน

บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง ผ่านซับคอนแทรค เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานสาขาสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดอยุธยา มีรายละเอียดคุณสมบัติและสวัสดิการสำหรับตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิตดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-40 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 14,000-15,000 บาทต่อเดือน

-ค่าจ้างวันละ 325 บาทต่อวัน

-OT 3 ชั่วโมงต่อวัน

-ค่าอาหาร 20 บาทต่อวัน / ค่าอาหารโอที 15 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 50 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 800 / 900 / 1,000 บาทต่อเดือน

-เงินเดือนออกทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน

รายละเอียดในการทำงาน

-เวลาทำงานกะเช้า 08.00-16.45 น. / เวลาทำงานกะดึก 20.00-04.45 น.

สถานที่ทำงาน : บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง ผ่านซับคอนแทรค เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดอยุธยา สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 082-548-2607

ขอบคุณข้อมูล Sky Wave เรียบเรียง chokyonline

error: Content is protected !!