โรงงานโออิชิ เปิดรับสมัครพนักงาน ไม่จำกัดวุฒิ/ม.6/ปวช. รายได้ 650 บาทต่อวัน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการด้านการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และเป็นครัวกลางให้ร้านอาหารในเครือโออิชิ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานชั่วคราว ในตำแหน่งหัวหน้างาน Job โออิชิ ในช่วงวันที่ 1-15 มิถุนายน 2564 โดยเปิดรับสมัครผ่านซับคอนแทรคจิรสิน มีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครหัวหน้างาน Job

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 25-40 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. ขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์เป็นหัวหน้าไม่จำกัดในเรื่องของวุฒิการศึกษา)

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 650 บาทต่อวัน

-ค่าจ้าง 325 บาทต่อวัน

-OT 2.5 ชั่วโมงต่อวัน 152.3 บาทต่อวัน

-ค่าเดินทาง 70 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 30 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 30 บาทต่อวัน

-ค่าตำแหน่ง 100 บาทต่อวัน

รายละเอียดในการทำงาน

-ลักษณะงานดูแลพนักงานเรื่องการทำงาน

-ทำงานตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 2564 จ่ายเงินวันที่ 20 มิถุนายน 2564

-เวลาทำงาน 08.00-20.00 น. บังคับ OT / เวลาทำงานกะดึก 20.00-08.00 น. บังคับ OT

สถานที่ทำงาน

-บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โรงงานวังม่วง อำเภอแสลงพัน จังหวัดสระบุรี (โรงงานผลิตเครื่องดื่ม)

ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งหัวหน้างาน Job ผ่านซับคอนแทรคจิรสิน เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานโออิชิ วังม่วง จังหวัดสระบุรี สามารถสมัครได้โดยการ Scan QR Code เพื่อสมัครงาน หรือ สอบถามได้ที่ 096-383-7406 / 096-164-6738

ขอบคุณข้อมูล LinLin Anutida เรียบเรียง chokyonline

error: Content is protected !!