SUNTORY เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.6/ปวช. รายได้ 17,000-18,000 บาทต่อเดือน

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่เปิดในไทยเมื่อปี 2561 โดยประกอบกิจการด้านการผลิตเครื่องดื่ม โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดระยอง ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ชาย ผ่านซับคอนแทรคพีนัจ โดยมีคุณสมบัติและรายได้ของตำแหน่งดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 20-34 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. พร้อมใบ Certificate

-ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียน รด.

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 17,000-18,000 บาทต่อเดือน

-ค่าจ้าง 10,050 บาทต่อเดือน

-ค่าเช่าบ้าน 1,500 บาทต่อเดือน

-ค่าอาหาร 700 บาทต่อเดือน

-ค่ากะดึก 90 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 300-900 บาทต่อเดือน ตามลำดับ

-เสื้อยูนิฟอร์มฟรี 3 ตัว / รองเท้าฟรี 1 คู่

-มีรถรับส่งพนักงาน 9 สาย

-เงินเดือนจ่ายวันที่ 30

สถานที่ทำงาน

-บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ซอยพระประภา ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ชาย ผ่านซับคอนแทรคพีนัจ เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานสาขาจังหวัดระยอง สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 095-369-8356

ขอบคุณข้อมูล Recruit Pnatgroup Rayong เรียบเรียง chokyonline

error: Content is protected !!