Yokohama Mold เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.6 มีสวัสดิการและโบนัสประจำปี

บริษัท โยโกฮาม่า โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตแม่พิมพ์ยางรถยนต์ โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต เป็นการเปิดรับสมัครโดยตรงจากบริษัทตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียดในการสมัครดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-เป็นผู้ที่มีอายุ 21-30 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป

-มีความอดทน และมุ่งมั่นในการทำงาน

-สามารถใช้เครื่องมือวัดได้

-มีประสบการณ์ควบคุมเครื่องจักรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการที่ได้รับในตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต

-ค่าเช่าบ้าน 3,000 บาทต่อเดือน

-ค่าอาหารกลางวัน 35 บาทต่อวัน

-เงินช่วยเหลือการเดินทาง

-เบี้ยขยัน 500-1,000 บาทต่อเดือน

-เงินช่วยเหลือการสมรส / รับขวัญบุตร

-ประกัน

-กิจกรรมพนักงานและสันทนาการ / สวัสดิการส่วนลดในการซื้อยาง

-โบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี

-บริษัทไม่มีรถรับส่ง

สถานที่ทำงาน

-บริษัท โยโกฮาม่า โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ซอย E5A ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท โยโกฮาม่า โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองทุกวันที่ ป้อม รปภ. ของบริษัท ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564

ขอบคุณข้อมูล Sawasdee Tui Tui เรียบเรียง chokyonline

error: Content is protected !!