ศูนย์กระจายอาหาร BIG C เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.6 รายได้เฉลี่ย 600 บาทต่อวัน

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีศูนย์กระจายสินค้าอาหาร อยู่ที่ลาดกระบัง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเป็นสถานที่ใกล้แหล่งผลิตสินค้า และลดระยะทางในการส่งไปยังภูมิภาคต่างๆ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานคลังสินค้าชายและหญิง ผ่านซับคอนแทรค เพื่อเข้าทำงานที่คลังเย็น โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานคลังสินค้า

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-40 ปี

-วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

-สามารถทำงานเข้ากะได้

-AEC สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

-ลักษณะของงานจัดเรียงและแพ็คสินค้า

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 600 บาทต่อวัน

-ค่าจ้าง 370 บาทต่อวัน

-โอที 1.5 ชั่วโมง 69.38 บาท

-โอที 2.0 ชั่วโมง 92.50 บาท

-โอที 3.0 ชั่วโมง 138.75 บาท

-ค่าความเย็น 40 บาท

-ค่ากะเช้า 30 บาท / ค่ากะบ่าย 45 บาท / ค่ากะดึก 90 บาท

-ประกันกลุ่ม / ประกัน

-ทำงานครบ 1 ปี ลาพักร้อนได้ 6 วัน

-มีรถรับ-ส่งพนักงาน

สถานที่ทำงาน : ศูนย์กระจายสินค้า BIG C (คลังเย็น) ลาดกระบัง ตำบลคลองเปรง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานคลังสินค้า เพื่อเข้าทำงานที่ศูนย์กระจายสินค้าอาหารของ BIG C ลาดกระบัง ครองเปรง จังหวัดฉะเชิงเทราสามารถติดต่อเพื่อสมัครงานผ่านซับคอนแทรคได้ที่ 061-640-6283

ขอบคุณข้อมูล Pattama Thiamjai เรียบเรียง chokyonline

error: Content is protected !!