คลังบริษัท กู๊ดเยียร์ เปิดรับสมัคร วุฒิ ป.6 ค่าจ้าง 10,380 บาท/เดือน มีโอที

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน เป็นบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์และยางล้อเครื่องบิน เพื่อจำหน่ายและส่งออก ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานชายและหญิง ผ่านซับคอนแทรค STM เพื่อเข้าทำงานที่คลังสินค้ากู๊ดเยียร์ โซนพระอินทร์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานชาย Picker จัดเรียงยาง ไม่สอบสัมภาษณ์ สามารถเริ่มงานได้เลย

2.พนักงานขับโฟล์คลิฟท์ชาย มีสัมภาษณ์ และเทสขับโฟล์คลิฟท์ที่โรงงาน

3.พนักงานหญิง งานเอกสาร-คอม มีสัมภาษณ์ที่โรงงาน

คุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้น

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-40 ปี

-วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

-สามารถเดินทางมาทำงานเองได้

ค่าจ้างและสวัสดิการที่ได้รับ

-ค่าจ้าง 10,0380-12,000 บาทต่อเดือน (ได้เป็นรายเดือนยังไม่รวมโอที และ ค่ากะ)

-มีรถรับ-ส่ง ตั้งแต่ฟิวเจอร์ – คลังกู๊ดเยียร์

-ค่าอาหาร 30 บาทต่อวัน

-มีค่ากะบ่ายและดึก

-กองทุนประกันสังคม

-ลากิจตามความจำเป็น

-เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. (โอทีต่างหากตามหน้างาน เวลาทำงานอาจเปลี่ยนแปลงได้)

-เงินเดือนออกวันที่ 10 ของเดือน

สถานที่ทำงาน

-คลังสินค้ากู๊ดเยียร์ โซนพระอินทร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานชายและหญิง ผ่านซับคอนแทรค STM เพื่อเข้าทำงานที่คลังสินค้ากู๊ดเยียร์ โซนพระอินทร์ จังหวัดปทุมธานี สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 086-304-0982

ขอบคุณข้อมูล Stm Pro เรียบเรียง chokyonline

error: Content is protected !!