รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

บริษัท ยูนิตี้ ฮาร์เนส จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้รวม OT 626 บาท/วัน

บริษัท ยูนิตี้ ฮาร์เนส จำกัด เป็นบริษัทผู้ประกอบชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ โดยในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคุณสมบัติและสวัสดิการที่ได้รับของตำแหน่งนี้ดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร -พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ คุณสมบัติของผู้สมัคร -ผู้ชาย สามารถขับรถมาทำงานเองได้ -อายุของผู้สมัคร 25

Read More
รับสมัครงาน

กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร “พนักงานราชการทั่วไป” จำนวน 98 อัตรา

กรมชลประทาน ได้มีการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 98 อัตรา โดยระยะเวลาในการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-10 สิงหาคม 2566 สำหรับตำแหน่งที่รับสมัครมีกลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ มีรายละเอียดดังนี้ กลุ่มงานบริการ 1.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 10 อัตรา

Read More
รับสมัครงาน

บจก. เป๊ปซี่-โคล่า เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หรือ กศน.

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ทางซับคอนแทรค SKD ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ผ่านซับคอนแทรค เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด โดยเข้าปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคุณสมบัติของผู้สมัครตำแหน่งฝ่ายผลิตดังนี้ วันที่ประกาศรับสมัคร -วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

Read More
รับสมัครงาน

Sumiriko Eastern รับสมัครพนักงาน รายได้รวม 16,000-24,000 บาท/เดือน

บริษัท ซูมิริโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนสำหรับการกันสะเทือนในรถยนต์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชาย ผ่านซับคอนแทรคระยอง เวิร์คเกอร์ กรุ๊ป เพื่อปฏิบัติงานที่โรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น และ นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มีรายละเอียดการสมัครดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร -พนักงานฝ่ายผลิต คุณสมบัติของผู้สมัคร -ผู้ชาย

Read More
รับสมัครงาน

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงาน รายได้ 11,280-19,500 บาท/เดือน

กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังนี้ ตำแหน่งที่ 1 : วิศวกร กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

Read More
รับสมัครงาน

Panasonic manufacturing รับสมัครพนักงาน รายได้ 591-631 บาท/วัน

บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ปลั๊กไฟ มีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับคอนแทรค ในตำแหน่งฝ่ายผลิตหญิง สัญญาจ้าง 1 เดือน มีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร -พนักงานฝ่ายผลิต สัญญาจ้าง

Read More
รับสมัครงาน

ธ.กรุงไทย รับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เริ่มงานวันที่ 5 ก.ย. 2565

วันที่ 14 สิงหาคม 2565 ธนาคารกรุงไทย ได้มีการประชาสัมพันธ์สำหรับการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 มีรายละเอียดของการเปิดรับสมัครและระยะเวลาการทำงานดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร -เป็นบุคคลสัญชาติไทย -วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

Read More
รับสมัครงาน

S T T รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 รายได้ 14,000-20,000 บาท/เดือน

บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตกล้องดิจิทัล เครื่องเสียงรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ซับคอนแทรค LPS ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตหญิง เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี มีรายละเอียดของการสมัครดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร -พนักงานฝ่ายผลิต คุณสมบัติของผู้สมัคร -ผู้หญิง ที่มีอายุ

Read More
รับสมัครงาน

Cargill Thailand รับสมัครพนักงาน ไม่วุฒิ รายได้เฉลี่ย 477 บาท/วัน

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครพนักงานในรอบสุดท้ายของเดือนสิงหาคม 2565 โดยทางบริษัทเปิดรับสมัครเองไม่ผ่านซับคอนแทรค ตำแหน่งฝ่ายผลิต เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่โรงงานสาขาจังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดของการรับสมัครดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร -พนักงานฝ่ายผลิต คุณสมบัติของผู้สมัคร -ไม่จำกัดเพศของผู้สมัคร และ มีอายุ 18 ปีขึ้นไป -ไม่ใช้วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร -หากเคยเป็นพนักงานคาร์กิลล์มาก่อน

Read More
รับสมัครงาน

นครชัยแอร์ รับสมัครพนักงาน รายได้ 18,000-35,000 บาท/เดือน

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ตั้งแต่พนักงานขับรถ พนักงานต้อนรับบนรถทัวร์ ไปจนถึงพนักงานในตำแหน่งต่างๆ โดยมีเงินเดือนเริ่มต้นตั้งแต่ 18,000-35,000 บาท เนื่องจากมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ได้กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่คลี่คลายลง ส่งผลให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดเพิ่มมากขึ้น และการท่องเที่ยวมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี

Read More
error: Content is protected !!