Mitsubishi Thai Auto-Parts รับสมัครพนักงาน ค่าจ้าง 10,200 บาท/เดือน

บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับคอนแทรคแมนพาวเวอร์ ในตำแหน่งพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ และฝ่ายผลิตชายหญิง เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่โรงงานของบริษัท ที่จังหวัดระยอง มีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร -พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ จำนวน 5 อัตรา (ผู้ชาย) -พนักงานฝ่ายผลิต

Read more

Canon Hi Tech รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.6 รายได้ 13,000 บาท/เดือน

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้ผลิตเครื่อง Scanner และ Printer Media เพื่อจำหน่ายและส่งออก ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานโดยตรงจากบริษัท ไม่ผ่านซับคอนแทรค ในตำแหน่งฝ่ายผลิตชายและหญิง เพื่อเข้าประจำที่โรงงานจังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดในการสมัครดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร -พนักงานฝ่ายผลิต คุณสมบัติของผู้สมัคร -ผู้ชาย

Read more

บริษัท ไดกิ้น แอร์คอนดิชั่นนิ่ง รับสมัครพนักงาน รายได้ 14,000-19,000 บาท/เดือน

บริษัท ไดกิ้น แอร์คอนดิชั่นนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการผลิตเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่สำหรับเชิงพาณิชย์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับคอนแทรค LPS จำนวนหลายอัตรา ในตำแหน่งฝ่ายผลิตชาย เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่โรงงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เฟส 4 จังหวัดชลบุรี ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร -พนักงานฝ่ายผลิต คุณสมบัติของผู้สมัคร -ผู้ชาย ที่มีอายุ 20

Read more

บจก. ยูนิ-ชาร์ม รับสมัครพนักงาน รายได้ 8,000-13,000 บาท/วีค

บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปมามี่ โพโค และของใช้ส่วนตัวอื่นๆ มีโรงงานผลิตในประเทศไทยตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทางซับคอนแทรคกรอพ ประเทศไทย ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเริ่มงานในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร -พนักงานฝ่ายผลิต -พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าแบบยืน คุณสมบัติของผู้สมัคร

Read more

ทิมฟานี อะคูสติก รับสมัครพนักงาน รายได้ 16,000-22,000 บาท/เดือน

บริษัท ทิมฟานี อะคูสติก เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตผ่านซับคอนแทรค LPS จำนวนหลายอัตรา เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่โรงงานของบริษัท โดยตั้งอยู่ในอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีรายละเอียดของการสมัครดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร -พนักงานฝ่ายผลิต คุณสมบัติของผู้สมัคร -ผู้ชาย / ผู้หญิง

Read more

Hoya Lens รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 รายได้เฉลี่ย 451 บาท/วัน

บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตเลนส์แว่นสายตา มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ได้เปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับคอนแทรค เซอร์เวกซ์ เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งฝ่ายผลิต ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ที่โรงงานสาขารังสิต จังหวัดปทุมธานี มีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร -พนักงานฝ่ายผลิต คุณสมบัติของผู้สมัคร -ผู้ชาย

Read more

Adient & Summit รับสมัครพนักงาน รายได้รวม 15,000-19,000 บาท/เดือน

บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตเบาะรถยนต์รายใหญ่ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับคอนแทรค JSF ในตำแหน่งฝ่ายผลิตชายและหญิง ที่มีประสบการณ์ เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานของบริษัทสาขานิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซอย 16 จังหวัดระยอง มีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร -พนักงานฝ่ายผลิต คุณสมบัติของผู้สมัคร -ผู้ชาย

Read more

บริษัท อ๊อคต้าฟู้ดส์ รับสมัครพนักงาน รายได้เฉลี่ย 14,000 บาท/เดือน

บริษัท อ๊อคต้าฟู้ดส์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูป เพื่อจำหน่ายและส่งออก ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง ผ่านซับคอนแทรค PCG เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่โรงงาน โดยตั้งอยู่ที่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีรายละเอียดของผู้สมัครและการรับสมัครดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร -พนักงานฝ่ายผลิต คุณสมบัติของผู้สมัคร -ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ

Read more

บจก. นิปปอน คอนโป รับพนักงาน 50 อัตรา รายได้เฉลี่ย 594 บาท/วัน

บริษัท นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการดูแลคลังสินค้า การบรรจุ รวมไปถึงขนส่ง ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานคลังสินค้า เพื่อเข้าทำงานที่ บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร -พนักงานคลังสินค้า จำนวน 50

Read more

Amagasaki Pipe รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป ค่าจ้าง 525 บาท/วัน

บริษัท อมากาซากิ ไพพ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตข้อทองแดงให้กับเครื่องปรับอากาศ และ เครื่องทำความเย็น ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเริ่มงานในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ผ่านซับคอนแทรค TCT โดยโรงงานที่เข้าทำงานตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 2-3 จังหวัดชลบุรี

Read more
error: Content is protected !!