รับสมัครงาน

Iida Electronics รับสมัครพนักงาน รายได้เฉลี่ย 18,000 บาท/เดือน

บริษัท อีด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยดำเนินธุรกิจด้านการประกอบแผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ มีโรงงานในไทยตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต แผนก SMT ผ่านซับคอนแทรค WAS มีคุณสมบัติดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิตหญิง แผนก SMT

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-40 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ป.6 ขึ้นไป อ่านออกเขียนได้

-สามารถเดินทางมาทำงานเองได้ ไม่มีรถรับส่ง

-สามารถเข้ากะได้ เช้า และ ดึก

-รอบสัมภาษณ์วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 18,000 บาทต่อเดือน

-ค่าจ้าง 9,930 บาทต่อเดือน

-ค่ากะ 40 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารโอที 10 บาทต่อวัน

-ค่าเดินทาง 60 บาทต่อวัน

-เงินออกทุกสิ้นเดือน

-ยูนิฟอร์มฟรี

-ค่าเดินทาง

-เงินพิเศษรายปี 6,000 บาท

-เวลาทำงานกะเช้า 08.00-17.20 น.

-เวลาทำงานกะดึก 20.00-05.20 น.

-ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์)

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิต นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย(สุวรรณภูมิ) ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

การรับสมัคร

-ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต ผ่านซับคอนแทรค WAS เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท อีด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถติดต่อได้ที่ 092-508-1999 หรือ Line : 0925081999

-มีรอบสัมภาษณ์วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น.

ขอบคุณข้อมูล สมศักดิ์ ปรางริน เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!